Seks lokale blant 224 søkere til UP-stilling i Gjøvik – her er søkerlista

144 menn og 80 kvinner har søkt vikariat som politibetjent i Utrykningspolitiet (UP).