En hyttebeboer ved Setten har tatt kontakt med Indre Akershus Blad.

– Vi har funnet denne vannslangen i vannet nedenfor hytta vår ved Setten, som ligger i nærheten av Skjeggenes. Slangen er 50-60 meter lang, svart og med en sil i enden. Den har nok blitt brukt til å pumpe opp vann til en av hyttene rundt Setten. Den har kanskje slitt seg og drevet med vinden og vi lurer derfor på om noen savner slangen? Det vil jo være synd å kaste en slange som kan fungere fint i mange år til, forteller hyttebeboeren.

Savner du slangen, kan du ta kontakt med Indres redaksjon på redaksjon@indre.no