Et tiår blotta for humor er til ende

Descennium-delirium.
Publisert