Morten (35) sliter med ensomhet: – Alle har en verdi, alle fortjener å bli inkludert og alle fortjener å ha noen som bryr seg!

– I etterkant har jeg mange ganger forbannet meg selv, men jeg har ikke klart å vippe over bryteren som bryter isen.