Frykter økte køer med mindre det gjøres grep: Vedtok bompengefinansiering

Både fylkespolitikere og lokalpolitikere går inn for bompengefinansiering av glommakryssingen.