Det ble solgt 98 millioner liter med bilbensin forrige måned, en nedgang på 5 millioner liter siden juni 2018.

Salget av avgiftspliktig diesel gikk ned med 9 millioner liter og endte på 256 millioner liter totalt, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dette viser at politikk gir resultater. Det er bra at salget av petroleumsprodukter, inkludert bensin og diesel, går ned samtidig som at økonomien i Norge går godt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Bensinen 34 øre dyrere på ett år

Totalt har salget av bilbensin og autodiesel til sammen hittil i år gått ned med 4,6 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Den gjennomsnittlige prisen på bensin (blyfri 95 oktan) gikk opp fra 15,65 kroner per liter i juni i fjor til 15,99 i juni i år. Dieselprisen gikk opp fra 14,84 kroner til 15,01 kroner per liter i samme periode.

Statistikken omfatter også anleggsdiesel, marine gassoljer, jetparafin, tungoljer og mellomdestillater, fyringsolje, fyringsparafin og andre produkter.

Totalt ble det solgt 725 millioner liter med petroleumsprodukter i juni.

Sju prosent nedgang

Klima- og miljødepartementet viser i pressemeldingen til at det totale salget av alle petroleumsprodukter gikk ned med 7 prosent fra januar til juni.

Elvestuen mener at én av årsakene til nedgangen i bensin- og dieselsalg, er satsingen på elbiler.

– Vi fører en offensiv elbil- og biodrivstoffspolitikk, og disse tallene oppmuntrer oss til å fortsette arbeide for at forbruket av fossilt brennstoff skal fortsette å gå ned. Tallene viser også at mengden fyringsparafin og fyringsolje har gått ned kraftig, en utvikling vi har jobbet aktivt for, sier klima- og miljøministeren.