Når vi gjør en feil er det om å gjøre å få dette på trykk så fort som mulig, uten at vi kan forsvare oss!

Av

Svar til Jarle Pedersen angående bussjåfører som ikke kan jobben sin.