Det ble besluttet på et felles møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 tirsdag, melder NRK. Dette omfatter Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

Østfold og Oslo befinner seg imidlertid i sin helhet innenfor ulvesonen.

Kvoten utenfor ulvesonen var opprinnelig på tolv dyr. Den siste ulven på kvoten ble skutt i Stange kommune 3. januar. Nemndene skulle vurdere om kvoten skulle økes.

– Foreliggende kunnskap om bevegelsesmønster for unge ulver viser at mange ungdyr forlater oppvekstreviret i løpet av ettervinteren og våren. Det er derfor stor sannsynlighet for at ung ulv vil kunne vandre inn og forsøke å etablere seg i region 4 og region 5 utenfor ulvesonen, og at dette innebærer risiko for omfattende skader, heter det sekretariatets innstilling til vedtak.

Rovviltnemndene ber dermed Klima- og miljødepartementet om å fastsette en ny kvote for lisensfelling av ulv.