Rovdyr: – Vi som kommune må bli hørt! Det er mitt anliggende

Simen Solbakken (H) med streng beskjed.