– Omfanget av ulveangrep er som forventet

Statens naturoppsyn mener antall ulveangrep mot hund er som forventet. Samtidig oppfordres alle hundeeiere som opplever ulveangrep om å ta kontakt.