Meldinger om rovdyr, spor og innlevering av hår- og skitprøver er en viktig del av overvåkingen av de store rovdyrene i Norge, og påsken er intet unntak.

Nå oppfordrer Rovdata til bruk at mobilapp for å hjelpe til i sporingen av rovdyrene.

– Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv på din påsketur, eller spor etter disse artene, så del gjerne din observasjon i det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs. Du kan også ringe til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Vi bruker informasjonen til å kartlegge og overvåke bestandene i Norge, forklarer leder Jonas Kindberg i Rovdata i en pressemelding.

Med Skandobs-appen på mobiltelefonen, kan du med kun noen få tastetrykk dele observasjoner av rovdyr, når og hvor observasjonene er gjort, og bilder. Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt og raskt å publisere presise data. Du kan også legge inn observasjoner via internett når du kommer hjem.

Alle innlagte observasjoner i Skandobs blir vurdert, og observasjoner som er spesielt viktige for overvåkingen og bestandstall, som av ulv, familiegrupper av gaupe og jervehi, vil i Norge bli fulgt opp i felt av SNO. I Sverige utføres feltkontrollene av länsstyrelsene.

Fakta om Skandobs:

  • Skandobs er et felles skandinavisk rapporteringssytem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.
  • Målet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av rovdyrene.
  • Du kan i rapportsystemet dele dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
  • Skandobs er en utvidelse av rapportsystemet for store rovdyr som Rovdata har hatt i drift i Norge siden høsten 2010.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.