Rekordhøyt antall ulver i Norge, aldri før har så mange blitt skutt

Blir flere: Over 100 ulver ble registrert i Norge i 2017.

Blir flere: Over 100 ulver ble registrert i Norge i 2017. Foto:

Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver i Norge som i vinter, men det er kun en liten oppgang fra i fjor. Samtidig er det aldri før skutt like mange ulver ved lisensjakt i Norge som i vinter.

DEL

Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Det er i vinterens registreringssesong påvist 115-116 ulver i Norge, mot 105-112 i fjor vinter. 70-71 av ulvene ble kun påvist i Norge, mens 45 av dem hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Av de 70-71 helnorske ulvene er 27 avlivet ved lovlig felling og én er funnet død av annen årsak.

– Mye snø ga særs gode registreringsforhold i vinter, og resultatene gir et godt bilde av ulvebestanden i Norge. Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver innenfor Norges grenser som i vinter, og nesten samtlige individer som ble registrert gjennom sporingene ble også påvist gjennom DNA-analyser av innsamlede prøver i Norge og Sverige. Den norske bestanden av ynglende, stasjonære ulver og valpekull har hatt en mer markert vekst de tre siste årene enn tidligere, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Samtidig er det i vinter felt flere ulver i Norge ved lisensjakt enn noen gang tidligere. Lisensjakt er den vanligste dokumenterte dødsårsaken for ulv i Norge i vinterhalvåret. I vinter ble det for første gang åpnet for lisensjakt også innenfor norsk ulvesone.

– Det ble til sammen avlivet 24 ulver under vinterens lisensjakt, alle i Hedmark fylke. Når man trekker fra de til sammen 28 ulvene som er kjent døde i vinter, gjenstår det 87-88 ulver med helnorsk tilhold eller i grenserevir. Dette er litt færre enn de 89-95 ulvene som gjensto per april forrige vinter, da 12 avlivede ulver var trukket fra, forklarer Kindberg.

Få nyhetene rett på din mobil!

Last ned appen indre.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For iPhone

For Android

Artikkeltags