Det beste ville være å skyte all elgen. Da blir ulven borte også!

Av