Under fjorårets budsjettbehandling i Aurskog-Høland kommune, ble det foreslått å legge ned Haneborg skole. Nedleggelsen ville spare kommunen for 11 millioner kroner i året fra og med 2022.

En rekke krefter i lokalmiljøet kjempet mot nedleggelsen, som endte med at Haneborg skole fikk bestå og skolen ble sågar fredet ut valgperioden som strekker seg fram til 2023.

I forslaget til neste års budsjett, ligger det heller ingen forslag til å legge ned andre skoler i Aurskog-Høland.

Under mandagens budsjettpresentasjon for politikerne i Aurskog-Høland, poengterte kommunalsjef Laila Durrani for oppvekst og utdanning likevel at det er kostnadskrevende å drifte små skoler, og at merkostnaden ved å ha flere små skoler påvirker ressursene til de større skolene.

Hun viste til rapporten fra Agenda Kaupang, hvor det blant annet går fram at skolestørrelsen er den største kostnadsdriveren i grunnskolen i Aurskog-Høland.

– Dere kjenner til det allerede, men små skoler er veldig dyre å drifte. Vi foreslår ingen nedleggelser, men det er viktig å si noe om det. Det er min jobb som leder å peke på det som er en kostnadsdriver, sa Durrani som tiltrådte i kommunalsjefjobben i september.

Økte lønnsmidler

Den nyansatte kommunalsjefen har foreslått å prioritere følgende tiltak i neste års budsjett:

  • Lønn til lærere etter vedtak om spesialundervisning: 1,2 millioner kroner
  • Lønn til lærere etter klassesprekk: 1,2 millioner kroner
  • Økte utgifter til skoleskyss: 800.000 kroner
  • Økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp/nedsatt funksjonsevne til barn i kommunale og private barnehager: 600.000 kroner
  • Kompensasjon for økt lærer- og lederlønn 1,8 millioner kroner
  • Læremidler som følge av ny læreplan: 500.000 kroner
  • Helsesykepleier til skolehelsetjenesten (50 prosent stilling, halvårseffekt) 200.000 kroner

Budsjettet skal behandles politisk de kommende ukene og vil kulminere i et endelig vedtak under kommunestyremøtet 13. desember.

Durrani informerte også om at det legges opp til en økt bemanning ved Løken barnehage, og en forflytning av personell i den anledning. Grunnen er at det har blitt flere barn ved den nye barnehagen som åpnet høsten 2020, mens det har blitt færre barn ved de kommunale barnehagene i Aurskog og på Hemnes.

Det største prosjektet for oppvekst- og utdanningssektoren det kommende året, er planleggingen av nye Aursmoen skole og barnehage. Aurskog-Høland kommune melder om at prosjektet er i rute.