Skal løfte næringslivet på skauen

Ordfører i Rømskog, Thor Håkon Ramberg, inviterer bedrifter i Rømskog og Setskog til oppstartsmøte for en ny næringsforening. Arkivfoto: Trym Helbostad

Ordfører i Rømskog, Thor Håkon Ramberg, inviterer bedrifter i Rømskog og Setskog til oppstartsmøte for en ny næringsforening. Arkivfoto: Trym Helbostad

Bedrifter i Rømskog og Setskog skal samarbeide enda tettere. En ny næringsforening er på trappene.

DEL

7. februar inviterer Rømskog kommune til oppstartsmøte.

– I forbindelse med den forestående kommunesammenslåingen ønsker jeg som ordfører å bidra til etablering av en næringsforening også i vår del av kommunen. Jeg tror et slikt fellesskap kan gi gode resultater, sier Thor Håkon Ramberg, ordfører i Rømskog.

– Det er flere tettsteder i Aurskog-Høland som har næringsforeninger og som har overbygningen Aurskog-Høland utvikling hvor lederne av næringsforeningene sitter sammen med næringsutvikler Erik Bakke fra Aurskog-Høland kommune. Det forumet, med tilhørende kurs og aktiviteter, har næringslivet i Rømskog vært helt avskåret fra, forteller Ramberg.

Thor Håkon Ramberg har vært Rømskog kommune sin representant i Aurskog-Høland utvikling i halvannet år.

LES OGSÅ: Profilert bedriftsleder fra Aurskog-Høland må i fengsel

– Naturlig å invitere Setskog-bedrifter

– Det er et mål å etablere en næringsforening på lik linje med andre steder. Ved flere anledninger har dette vært tatt opp og nå virker det som det er interesse for å etablere en næringsforening. Bedriftene kan samarbeide tettere, se om de kan yte tjenester til hverandre eller leie arbeidskraft i rolige perioder. Slik jeg opplever det, så bidrar næringsforeningene på de andre stedene godt inn i bygda.

– Det er naturlig for oss å invitere bedriftene på Setskog, siden de heller ikke har noen næringsforening. Dessuten kan området øst i den nye kommunen sees på som en enhet etter hvert.

LES OGSÅ: Aurskog-Hølands største bedrift bygger nytt produksjonslokale på 2.000 kvadratmeter

Har fått midler til næringsutvikling

Han er spent på hvor mange som ønsker å delta i næringsforeningen.

– På frokostmøtet vi hadde på hotellet i desember, var det 10-12 bedrifter fra Rømskog til stede og så kan det hende at det kommer flere til etter at vi har startet.

– Jeg håper at vi tar en beslutning om å etablere en næringsforening og at det er noen som trer fram under møtet og sier at vi kan ta på oss ansvaret for oppstarten – så kan det bli mer formalisert etter hvert. Det å være med i en næringsforening skal før øvrig ikke være noen stor utgiftspost, sier Rømskog-ordføreren.

Rømskog kommune fikk nylig 350.000 kroner fra Østfold fylkeskommune til prosjektet «Rømskog 2025». Midlene skal bidra til å styrke næringsutviklingen i Rømskog, og en prosjektleder skal ansettes i en deltidsstilling.

– Pengene vi har fått fra fylkeskommunen er adskilt fra det å starte næringsforening, men prosjektlederen kan bistå i oppstarten av en næringsforening, sier Thor Håkon Ramberg.


Artikkeltags