Ute på anbud: Skal bygge 13 omsorgsboliger

Her skal det etter planen bygges 13 omsorgsboliger, hvor ti av dem skal tilrettelegges for par.