– Begge er trofaste, lojale og pliktoppfyllende

Av

Etter 30 års ansettelse, er Gunstein Arnesen og Thor Axel Ringsbu hedret for lang og tro tjeneste.