117 års historie er avsluttet: – Nå er det opp til oss sjøl å ta vare på patriotismen

Kommunen har stått på egne bein siden 1902. Nå er det over.