Flyttet fra bygda – måtte søke fritak fra verv

Mathias Ottosson har flyttet ut av Rømskog kommune, og søkte om fritak fra verv i eiendomsskattenemnda.