(Romerikes Blad)

Som en del av politireformen har politidistriktet fått i oppdrag av Politidirektoratet å tildele hver kommune en politikontakt innen 15. juni.

– Politikontaktene blir sentrale for å kunne levere på intensjonen med reformen, særlig i de kommunene som etter reformen ikke har eget tjenestested. Skal Øst politidistrikt lykkes med reformen og samhandlingen opp mot den enkelte kommune, er politiråd og politikontakt viktige, skriver politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt i et brev til ordførere og rådmenn i alle kommuner i distriktet.

Politikontakten skal være politiets daglige kontaktledd med kommunen og rådgivende når det gjelder arbeidet med å forebygge kriminalitet i den enkelte kommune.

Politikontakten skal være uniformert og på plass i kommunenen eller flere dager i uka, avhengig av kommunestørrelse og behov. De utvalgte starter arbeidet i disse dager.

Her er politikontaktene på Romerike:

 • Auskog-Høland: Joakim Wenstøp
 • Eidsvoll: Heidi Bjørklund
 • Enebakk: Erlend Mysen
 • Fet: Mili Arsinovic
 • Gjerdrum: Eilen Berg
 • Hurdal: Heidi Bjørklund
 • Lørenskog: Helen P. L. Hoff
 • Nannestad: Eilen Berg
 • Nes: Gunnar Foseid
 • Nittedal: Frøydis Larntvet Kvernes
 • Rælingen: Mili Arsinovic
 • Skedsmo: Line Granås
 • Sørum: Bent Larsen
 • Ullensaker: Anne Kathrine Hofseth Gundersen