Gå til sidens hovedinnhold

Rolf Th. (42) kjøpte prakteiendom: – Familien var enige om at dette var en sjelden mulighet!

Ønsker å tilby klimanøytrale leiekontrakter.

For abonnenter

Rolf Th. Holm kjøpte i 2020 Vestre Bunes av Hans Rasmus Astrup.

Gården ligger idyllisk til ved Settens bredd.

Nå er han i ferd med å utvikle både skogen og eiendommen.

Familien Holm har drevet skogbruk på Setskog siden 1950-tallet.

– Vi trives veldig godt med det. Jeg er oppvokst med å være med min far Truls ut i skogen og forvalte den. Dette har gitt innsikt og motivasjon til å drive med skogbruk. Bunes er en flott eiendom med en unik beliggenhet, stor skogproduksjon og en fin størrelse til å satse. Da vi ble kontaktet med spørsmål om å kjøpe, var vi innad i familien raskt enige om at dette var en sjelden mulighet og riktig å satse på, forklarer lillestrømlingen Rolf Th. Holm.

42-åringen arbeider nå med driftsplaner, slik at gården blir en fremtidig robust enhet med flere fokusområder.

– Trevirke blir etterspurt

Bærebjelken er skogsdrift, og Holm og familien følger Glommen Mjøsens EDEL skogskjøtselsstrategi.

– Det er for å stelle skogen optimalt i de forskjellige faser, slik at vi oppnår maks tilvekst og CO2-binidng ut ifra hva som er markens potensiale. Vi arbeider med å optimalisere skogproduksjonen. Trevirke tror vi kommer til å bli mye mer etterspurt i fremtiden, og er jo i tillegg en fornybar resurs, fortsetter Holm.

Et av de langsiktige målene er å tilby klimanøytrale leiekontrakter.

– Bygg står for 40 prosent av alle klimautslippene i verden. Det gjelder både i bygge- og driftsfasen. Til daglig arbeider jeg i Lillestrøm Delta, og vi har stort fokus på bærekraft i vår daglige drift. Skal vi nå de bærekraftmål som samfunnet og politikerne har satt, tror vi at bedrifter snart bør begynne å lage årlig klimaregnskap på lik linje med økonomisk regnskap.

– Ved å tilby næringslivet på Romerike klimanøytrale leiekontrakter, vil Lillestrøm Delta ha en stor konkurransefordel i utleie av eiendom. Klarer vi å knytte sammen skogproduksjon med stor CO2-binding på Setskog med bærekraftig eiendomsforvaltning på Lillestrøm, vil vi lykkes med dette.

– Bunes har et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen, men vi har kommet godt i gang med å snu dette. Det foreligger en nylig vedtatt reguleringsplan for fremtidig utvikling av tunet på Bunes. Vi ser frem til realisere dette, og det er stor begeistring innad i familien for å komme videre og bli innflyttingsklare, avslutter Rolf Th. Holm.

Kommentarer til denne saken