For barne- og ungdomsarbeider Robin Lillebekk Karlsen (30) fra Setskog skulle 2020 og 2021 være en gledens tid – med innflytting i splitter ny leilighet midt i Lillestrøm sentrum og giftemål.

Hverdagen ble imidlertid helt snudd på hodet da bryllupet ble utsatt på grunn av pandemien, og innflyttingen i det nye prosjektet Sville Byboliger heller ikke ble noe av.

Dermed sto Robin og samboeren uten bolig, og endte opp med å måtte flytte inn hos svigerforeldrene på Gjerdrum – bare 100 meter unna der det tragiske raset gikk kort tid etterpå.

Har levd i bag det siste året

Utbyggeren av Sville Byboliger, Taraldset Eiendom, sier det er korona og Lillestrøm kommune som er årsaken til at de nye boligene ikke har kunnet bli tatt i bruk av Karlsen og flere andre beboere ennå.

Kommunen sier på sin side at det er mangler ved prosjektet, og at de derfor ikke kan gi midlertidig brukstillatelse.

*Se mer av hva både utbygger og kommune forklarer lenger ned i saken*

– Det ble en litt annerledes tid enn vi hadde sett for oss. Tredje kvartal i fjor skulle vi etter planen ha flyttet inn i de nye leilighetene midt i Lillestrøm sentrum, men grunnet stadige utsettelser har vi måtte bo hos foreldrene våre i over et år.

– Nå står vi her og har levd i bag det siste året Vi solgte leiligheten vi bodde i tidlig i fjor sommer og var klare for noen måneder hjemme hos svigers før vi overtok i Sville. I stedet ble det over et år hjemme hos foreldrene våre, hvor vi har måtte leve fra måned til måned uten å vite hvor vi bor den neste, sier Karlsen til MittLillestrøm.

Midt i raset

30-åringen forteller at den midlertidige botiden hos svigerforeldrene i Gjerdrum også skulle by på utfordringer han ikke hadde ventet seg. Dagen før nyttårsaften ble han nemlig vekket av svigermor som sa de måtte evakuere.

– Svigermor kom inn på rommet vårt tidlig på morgenen og fortalte at vi måtte evakuere. Huset vi bodde i lå nemlig cirka 100 meter unna der skredet gikk. Vi måtte derfor raske med oss det vi fikk med oss ut før vi ble møtt av synet av flere Sea King-helikoptre. Det ble en opplevelse vi helst skulle vært foruten, sier Karlsen.

Han forteller at svigerforeldrene fikk flytte tilbake i huset en tid etterpå, men at de alle ble noen uker på Olavsgaard hotell, hvor de evakuerte etter skredet fikk bo.

– Det var selvsagt ikke noe gøy, men heldigvis gikk det bra med oss.

Vil feire jul i egen stue

Etter et turbulent siste år, håper Karlsen nå omsider å få feire jul i egen stue.

– Vi har håpet, men ikke troa, på å feire jul i ny leilighet. Utbygger har det siste året oppgitt en rekke ulike årsaker til at innflyttingen er utsatt, først var det pandemien og leveringsproblemer, og nå er det kommunen og manglende brukstillatelser. Det sier seg vel selv at man ikke får brukstillatelser på ting som ikke er ferdig. Nå må de snart ta innover seg at det handler om folks liv, sier Karlsen.

Utfordrende byggeprosjekt

Direktør i Taraldset Eiendom Odd Arild Nyholt forteller at det selvsagt ikke er noe godt å høre om situasjonen Karlsen og flere av boligkjøperne står i, men advarer folk mot å selge hus og si opp leiekontrakter.

– Når du kjøper en bolig får du et estimat på når prosjektet planlegges ferdig. Det blir også avtalt frister for varsel om overlevering. Bustadsoppføringslova stiller krav om sju dagers varsel, men vi operer normalt med tre-fire uker i forveien. I kjøpekontraktene våre står dette tydelig beskrevet.

– Vi er ingen spåmenn med krystallkule, og pandemien med svært inngripende smitteverntiltak gjorde dette prosjektet svært krevende. Både med tanke på levering av materialer, og stoppen for utenlandsk arbeidskraft som medførte store forsinkelser, sier Nyholt.

Uholdbar situasjon

– Jeg er i en helt uholdbar situasjon nå og er i ferd med å stå på gata med alle tingene mine fra huset mitt. Jeg har ikke et øre til å få tingene mine flyttet flere ganger nå og heller ikke noe sted å flytte dem. Det er snakk om titusener av kroner bare på lagringsplass.

Dette er skrevet i en e-post til Tor Taraldset, daglig leder i Taraldset Eiendom, fra en annen boligkjøper i Sville som ikke ønsker å stå frem med navn i Romerikes Blad.

Han forteller at utsettelsene og det han omtaler som manglende informasjon setter han i en svært vanskelig situasjon.

– Jeg solgte også huset mitt i fjor sommer i takt med den estimerte innflyttingsdatoen i Sville fjor høst. Jeg gjorde avtale om å få bli boende til innflytting var klart i Sville, men det tok til slutt så lang tid at det ikke ble mulig lenger. Siden da har jeg bodd i bag hos bekjente, men står nå i fare for å havne på gata, sier den fremtidige beboeren.

– Tar ikke ansvar for din situasjon

På e-posten får beboeren svar direkte fra Tor Taraldset, som er kjent med at Romerikes Blad har innsyn i mailkorrespondansen.

– Vi kan ikke ta ansvar for dine forhold og dette må du ordne selv, skriver Taraldset i sitt svar.

Taraldset ønsker ikke å kommentere verken innholdet i mailen eller det boligkjøperne beskriver. Han henviser til direktør Nyholt.

– Hva tenker dere om beboerne som etter gjensatte utsettelser nå står i situasjoner hvor de ikke vet om de har tak over hodet neste uke?

– Vi har selvsagt stor forståelse for at folk står i vanskelige situasjoner, men har gjennom våre nyhetsbrev advart mot å si opp leiekontrakter og selge gammel bolig før de mottar formelt varsel om overlevering, sier Nyholt.

– Enkelt å kritisere utbyggeren

Han forteller videre at han synes det er veldig enkelt å skulle kritisere utbygger for alle utsettelsene, og legger mye av ansvaret over på kommunen.

– Tidligere har det vært sånn at midlertidige brukstillatelser har blitt gitt når selve bygget har vært klart til innflytting og trygt å ta i bruk. I dag mangler det noen steiner og planter på uteområdet, som vi sammen med Eiendomsgruppen som bygger Dovrekvartalet, har garantert for for flere hundretalls millioner kroner. Det er derfor helt urimelig at kommunen ikke lar folk flytte inn når man i tøfler kan gå tørrskodd fra garasjen og opp i leilighetene, spesielt i lys av at vi har en pandemi, sier Nyholt.

Må ferdigstilles

I en tidligere sak om lignende tematikk i Dovrekvartalets D5, har kommunen svart at rekkefølgebestemmelsene må være fulgt før brukstillatelse kan gis.

– Rekkefølgebestemmelsene må være ferdigstilt i henhold til godkjente tegninger og illustrasjoner før vi kan gi brukstillatelse til å flytte inn, svarte avdelingsleder i byggesak, Ellen Anita Holterhagen, da.

Kommunen gir ingen ytterligere kommentar til uttalelsene fra Nyholt og Taraldset Eiendom nå.

– Kommunens bygningsmyndighet må forholde seg til politisk vedtatte planer, og sørge for at disse planene og det de bestemmer blir fulgt, skriver kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune, Heidi Lippestad, i en e-post til Romerikes Blad.

Bare bagateller gjenstår

På spørsmål om det er håp for at Karlsen og andre beboere får flytte inn før jul i år, svarer Nyholt:

– Det håper jeg inderlig. Jeg fikk nettopp informasjon om hva som gjenstår av arbeider på uteområdene før kommunen blir fornøyd. Det dreide seg konkret om tilkobling av selvvanningsanlegg i to blomsterkasser på utsiktsplattformen ut mot jernbanelinjen, montering av en manglende blomsterkasse, samt testkjøring av vann i bybekken vi har anlagt nedover strøkstorget.

– Det er med andre ord bare bagateller som gjenstår, sier han.