– Det er en fantastisk jobb de gjør – rasballføre eller ei!

- Litt ekstra-ærbe må en regne med i denna jobben!