Rive, selge eller rehabilitere? I løpet av året får vi svaret

Skal vurdere hva som skjer med en tom barnehagebygning i dårlig forfatning.