FROGNER: Jane Bråthen fra Blaker er Sørum Senterpartis nye førstekandidat.

Jane Bråthen har vært ihuga SVer, har jobbet for partiets partikontor i Oslo, og har ved de to siste kommunestyrevalgene vært lokalpartiets ordførerkandidat.

I september kom bruddet med partiet. Etter tre perioder for SV i kommunestyret – de sju siste årene som gruppeleder – meldte Bråthen seg ut.

Grunnen var at representanten mente hun og partiet gikk i utakt og at saker som ble kjempet for og vunnet, ikke fikk den mottakelsen i partiet som gruppelederen hadde forventet.

Dermed var 12 års partitilhørighet over, og Bråthen var innstilt på å avslutte sin politiske karriere etter endt periode.

Sps førstekandidat

I dag kan indre.no avsløre at Bråthen, som sitter som uavhengig representant resten av denne perioden, fortsetter i hvert fall fire år til i lokalpolitikken:

Ved neste høsts valg stiller Jane Bråthen med all sannsynlighet som Sørum Senterpartis førstekandidat.

Mandag kveld ble årsmøtet i Sp informert om nominasjonskomiteens valg. Det endelige vedtaket tas i nominasjonsmøtet på nyåret.

Leder Hege Andresen er storfornøyd med valget.

– Jane er kjempedyktig, og vi er glade for å ha henne med på laget. Jeg er sikker på at hun vil gjøre en kjempejobb for partiet, sier Andresen til Indre Akershus Blad.

– Hadde ikke Sp egne toppkandidater på medlemslista?

– Vi har hatt runder med flere. Senterpartiet har veldig mange dyktige folk på lista, men det er de færreste som ønsker å ta det ansvaret en førsteplass innebærer, sier Andresen.

– Har stemt på Senterpartiet

Selv mener hovedpersonen at SV-Bråthen og Sp-Bråthen ikke ligger langt unna hverandre.

– Jeg har alltid visst at Senterpartiet lå meg nært. Og det er ingen hemmelighet at jeg har stemt Sp tidligere. Den virkelige vekkeren var under en konferanse med Akershus Bondelag der sammenhengen mellom jordvern, matsikkerhet, miljø og fattigdom var hovedtema. Der og da skjønte jeg at jeg var nær Sp. Å ha matproduksjon i eget land blir alfa og omega i framtiden.

– Har du stemt Sp også når du har sittet som SV-representant?

– Ingen kommentar.

Sp har i dag to representanter i kommunestyret, inkludert varaordfører. Målet er å kapre minst én plass til i 2015.

– Sp og SV har, sammen med Ap og KrF, dannet flertallet i Sørum de senere år. Hvordan blir det eventuelt å skulle samarbeide med SV i neste periode?

– Jeg har møtt SV-representanter på forskjellige arenaer etter utmeldingen. Et samarbeid vil være uproblematisk.

Indre.no bringer avgjørelsen din til offentligheten. Hva tror du reaksjonene blir?

– Jeg tror det kommer som en overraskelse. Fortsatt blir jeg fridd til fra andre partier.

– Arbeidet med kommuneplanen er i gang. Onsdag om ei uke skal silingen av innspill vedtas. Stemmer du da som uavhengig eller Sp-politiker?

– Det vil være veldig snodig å stå på Sp-lista og samtidig dure avgårde på egenhånd.