Positive til utvidet skjenketid, men ikke sikkert andre som søker får ja

Fjøset ønsker utvidet skjenketid med en time i juni, juli og august. Politikerne i Aurskog-Høland er positive. På en betingelse.