Mens problemet i pandemien var et høyt antall syke pasienter ved sykehusene, er det syke ansatte som fører til de lange ventelistene i desember, melder NRK.

I begynnelsen av desember var sykefraværet ved OUS på 8,5 prosent, mens det ved Ahus lå på 9,5 prosent.

– Pandemien kan øke med smitte i samfunnet. Og med influensa og RS-virusinfeksjon, så ser vi at det kan bli krevende å ta igjen de utsettelsene vi har hatt i lengre perioder, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS til rikskanalen.

Ventelistene er aller lengst ved somatikken, ortopedien og voksenpsykiatrien.