I år skal over 900 millioner kroner fra tippemidlene fordeles til kultur- og frivillighetssektoren. Det er ny rekord, ifølge kulturminister Abid Raja (V)

Totalt er det 908,6 millioner kroner som deles ut til kultur og frivillighet i hovedtildelingen for 2021.

Den kulturelle skolesekken får det største enkeltbeløpet, mens Instrumentfondet, som fordeler penger til innkjøp av instrumenter til skolekorps og orkestre, nesten får doblet sin bevilgning.

– Jeg er glad for at tilskuddet fra spillemidlene til frivilligheten og kulturen er rekordhøyt i år. Spillemidlene til kulturformål bidrar til aktivitet i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Den kulturelle skolesekken, som skal bidra til å gi barn og unge et likeverdig kunst- og kulturtilbud over hele landet, blir tildelt 306,5 millioner kroner til dette arbeidet.

Av den totale potten er det rundt 44 millioner kroner som ikke er fordelt nå, men som fordeles senere i år.

(©NTB)