Regjeringen foreslår videre å videreføre styrkingen av arbeidet med dagligvare i Konkurransetilsynet med 8,5 millioner kroner i forslag til neste års statsbudsjett.

– Konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet er utfordrende, med få og dominerende aktører, noe som gjør det vanskelig for nye aktører å etablere seg. Mat og dagligvarer betyr mye for forbrukerne, noe som gjør at det er viktig å ha kontinuerlig oppmerksomhet på konkurranseforholdene, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Dagligvaretilsynet skal etter planen etableres fra 1. januar 2021 og samlokaliseres med Forbrukertilsynet i Grenland.

Tilsynet skal håndheve den nye loven om god handelsskikk som ble vedtatt i mars i år.