Lettelsene gjelder blant annet mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på grunn av EU-koronasertifikat.

Også EØS-borgere som skal besøke et familiemedlem bosatt i Norge eller som reiser sammen med et norsk familiemedlem, får nå slippe inn i Norge, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

I tillegg omfatter lettelsene:

* Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn og stebarn til norske borgere, når familien bor sammen i utlandet, og de reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.

* Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn og stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når de reiser til Norge sammen med EØS-borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.

* EØS-borgere som skal besøke et nært familiemedlem bosatt i Norge eller reise sammen med et norsk familiemedlem.

Det er kun koronasertifikater som er koblet opp mot EUs løsning som er gyldige som vaksinebevis.

Lettelsene trer i kraft fra midnatt natt til mandag 26. juli.