Rolf Hammeren (t.v.) og Morten Svendsen står på det rierkaret som nå restaureres ute i Glomma. På grunn av lav vannstand er traktoren med heisekran flyttet ut på neste rierkar hvor steinen mellomlagres. Foto: Rune Fjellvang

Bingen er Fetsund lensers mor

Fire karer står i vintersnoen midt ute i Glomma. Med håndmakt og en liten heisekran restaurerer de en liten flik av et monument i romerikshistorien – Bingen lenser.
Publisert