I Indre 25. oktober er omtalt innsigelsen fra Felleskjøpet til Lena og Jan Erik Bråthens byggeplaner med leilighetsbygg i Torvveien 2 på Bjørkelangen.

Vi som har levd en stund vet at det ikke er bygget et eneste nytt hus, eventuelt bare mindre rehabiliteringsprosjekter, på sydsiden av fylkesvei 170 etter at kornsiloen ble bygget i begynnelsen av 1950-årene. Felleskjøpet etterlyser en grønn sone mellom næringsvirksomhet og boliger.

Faktum er at det har vært drevet næringsvirksomhet i husene syd for fylkesvei 170, fra huset der Importex i dag driver, med brannstasjon, bilverksted, videre østover begravelsesbyrå, legesenter, kurvmakeri, garveri, hotell, kontorer og butikker.

Riktig nok er det ikke så mye igjen av noen av disse virksomhetene, men det kan fort komme igjen, når en leser om interessen for etablering syd for fylkesvei 170.

Felleskjøpet er også bekymret for områdestabiliteten rundt kornsiloen. Jeg vet ikke om kornsiloen er fundamentert på fjell, men den står da tilsynelatende støtt etter snart 75 år.

Faktum er at hele Bjørkelangen sentrum ligger under den marine grense med forekomst av kvikkleire, og området fra miljøgata og nordover hadde i gamle dager betegnelsen Vassfjerdingen. Det har nok blitt bygd en del villaer uten fundamentering på fjell, men det som har blitt bygd de senere 20 -30 årene, for ikke å snakke om de nye bygg som planlegges, vil det sikkert være et uomtvistelig krav om fundamentering på fjell.

Bjørkelangen Park med 192 leiligheter fordelt på 9 blokker, er alle fundamentert på fjell, selv om dette området rett og slett var ei bløt myr.

Felleskjøpet er opptatt av trafikksikkerheten, og med rette, med all traktortrafikken til siloen. Selv om det er traktorer som går hurtigere, er det de som kjører 20-30 km/t med tunglastet kornhenger før avkjøring, som er mye farligere enn bilene som kjører opp under fartsgrensen på 60 km/t.

Nei, jeg opplever Felleskjøpets innsigelser som utidige, og at de nærmest ber om carte blanche til å øke trafikk og støy fra sin virksomhet videre. Egentlig burde Felleskjøpet, for å begrense støyen fra sin virksomhet, sette opp en skikkelig støyskjerm i veikanten av fv. 170.

Rart at tålmodige naboer ikke har kommet med et slikt krav!