Agenda Kaupang har gjennomført en økonomianalyse av Aurskog-Høland kommune.

Rapporten slår fast at Aurskog-Høland i forhold til sammenlignbare kommuner bruker:

• 6 millioner kroner mindre på grunnskole

• 28 millioner kroner mindre på pleie og omsorg

• 4,5 millioner kroner mer på barnevern

• 5 millioner kroner mer på administrasjon

Hovedkonklusjonen i rapporten er at Aurskog-Høland har lav tjenestekvalitet, gode finanser og et lavt kostnadsnivå i tjenestene i forhold til sammenlignbare kommuner.

Rapport om Aurskog-Høland: Billige og dårlige tjenester, dyr administrasjon

Publisert