Klotmjølk del 2: Atle Antonsen og Johan Golden er bare blitt litt klokere

Klotmjølka er i ferd med å bli en gjenganger i P4 sitt satireprogram «Misjonen»