Egebergkvartalet, som består av 103 leiligheter, vil i enden av november ha 98 ladepunkter på plass. Prisen på elbilladerne vil ende på rundt 680.000 kroner.

Borettslaget vil få 20 prosent av kostnadene dekket som etableringsstøtte fra Viken fylkeskommune.

Mangler ladepunkter

Foreløpig har beboerne i kvartalet på Sørumsand vært nødt til å lade elbilene sine andre steder. Kjellerparkeringen, som ble ferdigstilt trinnvis mellom 2016 og 2018, har ikke hatt ladepunkter.

Noen få av beboerne i det ene sameiet har installert elbillader selv.

Nå har de tre sameiene i Egebergkvartalet funnet en løsning som kommer alle til gode.

– Fellesskapet får ladeanlegg med hver sin brikke sånn at de kun betaler for den strømmen de bruker selv, forteller styreleder Knut Oskar Nilsen i Egebergkvartalet trinn 3.

– Hvor mye må hver enkelt beboer betale?

– Selve ladeinfrastrukturen er et felles prosjekt som alle sameierne er med på. Installasjonen vil koste 5.500 kroner for hver enkelt beboer. I tillegg kommer selve ladeboksen som man kjøper og eier selv. Når den er på plass, er det ingen kostnader for sameiet.

Grønt sameie

Nilsen har vært en av initiativtakerne til prosjektet og har nærmest fungert som prosjektleder. Han er begeistret over løsningen.

– Med dette tar vi et sprang inn i fremtiden. Vi ønsker å markere oss som et grønt sameie.

Etter et sameiermøte for Egebergkvartalet trinn 3, der 30 av 35 sameiere møtte opp, stemte over 90 prosent av de frammøtte for installasjon av ladepunkter til alle beboerne.

I de to andre sameiene skal responsen til ladeprosjektet også ha vært positiv.

Lokal entreprenør vant anbudet

Styrene til de tre borettslagene har i over et år vært i utredningsprosesser med Norsk elbilforening og elektriske entreprenører.

I februar fikk de pristilbud fra fem leverandører.

– Etter intern evaluering stod valget mellom tre lokale tilbydere med ganske lik pris. T & B Hansen vant anbudet og har vært med på prosjektet siden juni. De har vært veldig imøtekommende, og har lagt godt til rette for oss, forklarer styrelederen.

Omtrent en måned gjenstår før de 98 elbilladerne vil være ferdigmontert i kjellerparkeringen, men det vil gå lengre tid før Nilsen får brukt ladepunktene selv.

– Jeg har ikke elbil selv, men som styreleder må man sette fellesskapet først. Vi er gjennom lovgiving og nasjonale føringer også forpliktet til å legge til rette for lademuligheter for sameiere som ønsker det, forklarer Nilsen, som åpner for at hans neste bil vil være en elbil.