Beløpet nordmenn grensehandlet for i årets andre kvartal, er justert ned fra 3,6 milliarder kroner til 2,2 milliarder.

26. august publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye tall for grensehandel og oppga at nordmenn hadde grensehandlet for 3,6 milliarder kroner i årets andre kvartal. De oppga også at nordmenn hadde tatt 2,3 millioner handleturer over grensene til nabolandene i samme periode.

opplyser SSB at begge tallene er feil. Etter nye beregninger er tallet for omsetning justert ned fra 3,6 milliarder kroner til 2,2 milliarder. Antall handleturer er satt ned fra 2,3 millioner til 1,3 millioner.

SSB skriver at årsaken er en feil i programmet som beregner handlebeløp og antall handleturer. I forbindelse med pandemien ble det gjort tilpasninger i programmet for at SSB skulle kunne publisere tall til tross for mangel på data. Disse endringene ble ved en feil ikke reversert da grensene åpnet igjen.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen, og SSB understreker at det er betydelig usikkerhet forbundet med undersøkelsen.

SSB planlegger å publisere mer presis statistikk for grensehandel i 2023.

(©NTB)