Gå til sidens hovedinnhold

Profilerte lokalpolitikere om togprosjekter: – Verdt å kjempe for!

Dobbeltspor, tunnel eller nye traséer? Hva skjer med fremtidens jernbane i Indres distrikt?

For abonnenter

Tog innvilges mange spaltemeter om dagen. Debatten koker, og temaet er noe som berører mange av oss.

Vil man kunne sette seg på toget fra Oslo til Stockholm, med stasjon på Bjørkelangen? Er Kongsvingerbanen med på utviklingen i tettstedene?

Vi har spurt lokalpolitikerne i Lillestrøm kommune. Er det plass til både en utbedring av Kongsvingerbanen og et nytt hurtigtog gjennom Aurskog-Høland?

Heidi Westbye Nyhus, gruppeleder i Lillestrøm Arbeiderparti, mener prosjektene bør holdes atskilt.

– Jeg skulle personlig gjerne satt meg på toget til Stockholm og være framme på under tre timer. Jeg synes prosjektet er spennende, men er usikker på om det faktisk kan bli en realitet, sier Lillestrøm-politikeren fra Blaker til Indre Akershus Blad.

Partikollega Yngve Lofthus Teigen må si seg enig.

– Prosjektene er ikke motsetninger. Tidsmessig vil det ikke gå opp om Stockholmstoget skal gå innom både Kongsvinger og Bjørkelangen, og trasémessig har ikke disse noe med hverandre å gjøre, sier Lillestrøm-politiker Teigen, som selv bor på Fetsund.

Dobbeltspor hele veien

Det er Kongsvingerbanen som står på politikernes agenda. Det er snakk om tre alternativer for utbedringer langs jernbanen, og politikerne mener det kun er én løsning: Dobbeltspor fra Lillestrøm til Kongsvinger.

– Dette er uhorvelig viktig – mye viktigere enn man skulle trodd. Kongsvingerbanen er viktig for oss som bor her og bruker lokaltoget, men den er viktig for regionen og ikke minst nasjonalt og internasjonalt. Svært mye av de varene som selges i de nordligste delene av Norge, går til Narvik via Kongsvingerbanen og Sverige, før det settes på bil der og kjøres videre. Sannheten er at kapasiteten på Kongsvingerbanen er sprengt, og en god del av den kapasitetsøkningen som foreslås i konsept 2.3 allerede er realisert ved at man kjører doble togsett i rushtrafikken, sier Nyhus.

Et annet forslag i KVUen er å bygge en ny toglinje fra Leirsund til Sørumsand. I det forslaget som foreligger blir Fetsund endestasjon for lokaltoget Oslo S-Fetsund i stedet for en holdeplass på Kongsvingerbanen. Dette forslaget gikk et flertall av politikerne imot da høringsuttalelsen ble behandlet i formannskapet.

– Det skisserte forslaget 5.1, vil ikke være så bra for dem som tar tog fra Fetsund. For Sørumsand isolert sett, vil begge disse forslagene gi en frekvensøkning, men det vil koste, enes politikerne.

Å fortette langs kollektivknutepunktene har hele tiden vært på agendaen. På grunn av de nasjonale føringene i regional areal- og transportplan, skal nye boliger i hovedsak bygges rundt kollektivknutepunkt. Dette er nasjonale føringer, som ikke styres av Lillestrøm kommune.

– Med flere boliger kommer flere innbyggere og føringene er også tydelige på at det økende transportbehovet som kommer med vekst i antall innbyggere, skal tas med kollektivtransport. Da MÅ staten sørge for at Kongsvingerbanen er i stand til å ta sin del av denne veksten. Derfor mener vi at den eneste gode løsningen for våre innbyggere, er dobbeltspor på Kongsvingerbanen, sier Nyhus.

– Folk som bor langs toglinjen skal ikke måtte kjøre bil inn til Lillestrøm eller Oslo fordi det ikke er plass til dem på toget! Først må det komme flere og bedre krysningsspor. Deretter kan vi begynne å utbedre dobbeltspor hele veien. Et sted må man begynne, konkluderer Teigen.

Folk setter seg ikke på bussen

Et annet forslag er å supplere det eksisterende togtilbudet med buss.

– Ingen setter seg på bussen for å reise til byen. Det skjer ikke, konstaterer Nyhus.

– Da havner man i samme kø som bilene, og det er ikke folk interessert i. De vil raskt fra A til Å, og derfor er det jernbanen som må prioriteres.

– Mye av transporten på Kongsvingerbanen er godstrafikk. Med dobbeltspor vil vi også forbedre forsyningssikkerheten nasjonalt, fastslår politikerne.

Dette mener lokalpolitikerne:

Kommentarer til denne saken