Fylkesrådet i Viken ber om at regjeringen dekker 377 millioner kroner av dette. Om lag 85 prosent av kostnadene er knyttet til tilpasninger i IKT-systemer.

– Vi har lagt fram et svært nøkternt budsjett for deling av Viken, i tråd med føringene fra departementet. Vi ber regjeringen kun dekke de direkte delingskostnadene. Dette er det viktig at vi får kompensert, for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne våre, sier Edvin Søvik, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap).

Fra 1. januar 2024 skal Viken gå tilbake til de tre gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.