Sogneprest Øvstegård har søkt ny jobb

Syv personer har søkt på stillingen som prost i Østre Borgesyssel prosti.