Vil gjøre om kommunens plener til blomsterenger

Lokalpolitiker Tittin Foss-Haneborg vil ha utredet hvilke av kommunens plenarealer som kan gjøres om til insektsvennlige blomsterenger. Hun vil også at det stilles krav til utbyggere om grønne tak.