– Utbyggere står ikke i kø for å bygge her, så vi må legge litt til rette

Det handlet ikke bare om å få solgt det gamle bankbygget. Flere lokalpolitikere tok til orde for at det også handlet om utvikling av et lite tettsted.