Klagen førte fram – vedtak i kommunestyret er ugyldig: – Ikke veldig overraskende

Fylkesmannen har konkludert: Kommunestyrets vedtak er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Nå skal saken behandles på nytt.