Sier nei til gratis SFO, gratis skolemåltid og ansettelse av lokalt mobbeombud

Rådmannens innstilling til de tre sakene er negativ. Mandag skal lokalpolitikerne si sitt.