– Jeg er sterkt bekymret for tilbudet til innbyggerne!

Ikke alle jublet over legevakt-redningen.