(Romerikes Blad)

(Nettavisen): De alle fleste nordmenn får skattelette, viser tall fra Statsbudsjettet 2018 som nå er offentliggjort.

Hvor mye skattelette du får avhenger av inntekten din. Men som vi ser i illsutrasjonen under, det er ikke mye å rope hurra for.

Folk med inntekt mellom 100.000 kroner og opp til 600.000 kroner kan stort sett regne med 300 kroner i skattelette i løpet av neste år - altså mindre enn én krone dagen.

Tjener du over 600.000 kroner, men mindre enn 750.000 kroner, kan du regne med en skattelette på 400 kroner året. For høytlønte i gruppen mellom 750.000 og én million kroner i året stiger skatteletten til 600 kroner året.

Alle som tjener over en million kroner kan se frem til en skattelette på i snitt 1700 kroner årlig - eller cirka fire kroner dagen.

Om lag 88 prosent av skattyterne får lavere eller om lag uendret skatt med forslaget, mens om lag 12 prosent får økt skatt.  Andelen personer som får skatteskjerpelse, er størst i de høyeste inntektsgruppene, hovedsakelig som følge av økt skatt på utbytte.

I de laveste inntektsgruppene får en stor andel av personene om lag uendret skatt.

- Det må ses i sammenheng med at disse betaler relativt lite skatt, skriver regjeringen.

Øker toppskatten (trinnskatten)

 

- Ser man på skattereduksjonen alene er det de som tjener mest som får mest skattelette. Men at det også gjøres endringer i trinnskatten medvirker til at de som tjener mest nødvendigvis ikke vil få mest i skattelette, sier finansrådgiver i DNB Hanna Folkvord til Nettavisen.

Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten fra 0,93 prosent til 1,4 prosent i trinn 1, fra 2,41 prosent til 3,3 prosent i trinn 2, fra 11.52 prosent til 12,4 prosent i trinn 3 og fra 14,52 til 15,4 prosent i trinn 4. Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark økes tilsvarende fra 9,52 prosent til 10,4 prosent.

Endringene i trinnskatten anslå s å gi økte skatteinntekter på om lag 10,2 milliarder kroner påløpt og 8,2 milliarder kroner bokført i 2018.

Høy gjeld kan ødelegge for skattelette

Neste års statsbudsjett skattlegger forbruk, og gir gulroten til de som sparer og har en inntekt.

- Skatten går ytterligere ned på alminnelig inntekt i 2018. Dette betyr et skattelette for de aller fleste. Her er det de som tjener mye som får mest tilbake, sier Folkvord.

- Det er fort gjort å juble over at skatten går ned, men husk at dette også innebærer at fradraget på gjelden din reduseres tilsvarende. Det betyr at har du høy gjeld kan spinninga gå opp i vinninga, minner finansrådgiveren om.

Samlet anslås det at omlag to prosent av skattyterne får en skatteøkning på mer enn 2000 kroner. Disse har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 1,1 millioner kroner og får i gjennomsnitt økt skatten med i overkant av 7000 kroner.

Selvstendig næringsdrivende kommer som gruppe godt ut av skatteendringene. Samlede lettelser for denne gruppen utgjør om lag 170 millioner kroner. Dette innebærer en gjennomsnittlig lettelse på om lag 1 600 kroner, hvorav 700 kroner kan tilskrives formuesskattelettelsene.

Litt dyrere kinobilletter, taxi og hotel

Den laveste momssatsen øktes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett, etter det NTB erfarer.  Satsen ble sist hevet fra 8 til 10 prosent i 2016.

Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.

Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement. Én kinobillett til 100 kroner i dag, vil dermed i teorien stige til 102 kroner neste år. Og en Taxi-tur til 500 kroner vil stige til 510 kroner. Hotellrommet som i dag koster 1000 kroner natten, vil i teorien koste 1020 kroner til neste år.