(Siste)

Både offentlige og private parkeringsselskap må forholde seg til kjennelser fra en ny Parkeringsklagenemnd. Det er konsekvensen av de nye parkeringsforskriftene fra nyttår.

– Det fine nå er at klagenemnda er uavhengig. Når klagebehandlingen foretas av et flertall utenfor bransjen, fjernes også følelsen av at bransjen passer på seg selv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Passer på aktørene

Et moment i forskriftene er at private parkeringsselskaper ikke lenger får gjøre som de vil.

– Nå får vi et tilsyn som passer på at aktørene i bransjen også følger regelverket. Hele systemet i bakkant er mer nøytralt, tydeligere regulert og har færre fra bransjen og flere nøytrale som gjør jobben, påpeker Frp-ministeren.

Den nye klagenemnda må ha minst tre medlemmer ved behandlingen av en sak: Én nøytral leder, én som representerer næringssiden og én som representerer forbrukersiden.

– En viktig forskjell nå er at alle parkeringsvirksomheter plikter å være med i klageordningen. Det er samme regelverk og samme klageordning for alle. Det kommer forbrukeren til gode, sier ny nemndleder Bjørn Engstrøm til ANB.

Nå får vi et tilsyn som passer på at aktørene i bransjen også følger regelverket.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

 

Rettferdighetsfølelse

Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet framhever at det er like regler uavhengig av hvem som eier parkeringsplassen og at det er like satser (300, 600 og 900 kroner) som er gradert etter alvorlighetsgraden.

Hun liker også at det ikke er noen videre ankemulighet av en klage og at parkeringskunder får fem minutters «nådetid» etter at billetten har gått ut.

– Nå får vi rettferdighetsfølelsen inn i regelverket, sier Solvik-Olsen, som selv har fått et par parkeringsbøter der han har vært frustrert og følt seg «dårlig behandlet av storsamfunnet».

– Det er ikke kronene i seg selv, men prinsippet, sier han.

– Det er mer ryddig og ordentlig å forholde seg til ett regelverk, mener Engstrøm. (ANB)

Slik gjør du

Nå må du gjøre følgende for å klage på et parkeringsgebyr:

  • Klagen sendes til parkeringsselskapet som har gitt deg boten. Klagefrist er tre uker.
  • Dersom du ikke har fått fullt medhold innen åtte uker etter at klagen er mottatt av parkeringsselskapet, har du rett til å klage saken inn for den nye Parkeringsklagenemnda.
  • Klagen sendes skriftlig til klagenemndas sekretariat.