– Vi føler en konstant usikkerhet rundt framtiden til arbeidsplassen vår

Ansatte fortviler over det de mener er påstander tatt ut av løse luften.