– Det hører ingen steder hime å bygge ned jorda når vi har skau og fjell

Det handlet om jordvern og sentrumsutbygging da Arbeiderpartiets nyvalgte nestleder Bjørnar Skjæran var på gårdsbesøk i Blaker forleden. Der fikk han også høre om avlinga «som gikk til helvete» i fjor – og hva bonden sjøl pakker med seg når han reiser på svensketur.