(Siste)

De fire samarbeidspartiene på borgerlig side er enige om det nye regionkartet. I alt får landet 11 nye regioner. 

Onsdag falt den siste brikken på plass. Nord-Norge skal deles i to framfor å bli slått sammen til én stor region. Avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre innebærer at Troms og Finnmark slås sammen til én region, mens Nordland fortsetter alene.

– Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (Frp), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Balanse

Politikerne i Nord-Norge har bedt om en politisk avklaring. Flere sterke røster har anført at avstandene i en samlet nordnorsk region blir for store.

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.

Venstres André N. Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. KrFs Geir Toskedal viser på sin side til at utenrikspolitiske hensyn taler for en sammenslåing av Troms og Finnmark.

 

– De utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland, sier han.

Kritisk

Senterpartiets Heidi Greni sier det er bedre med to enn én region i nord, men framholder at et flertall av fylkespolitikerne i Finnmark ønsker å fortsette alene.

– Vi er imot alle tvangssammenslåinger av fylker, sier Sp-representanten, som mener den nye regioninndelingen er alt annet enn logisk.

Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis.

Ingjerd Schou, stortingsrep. Høyre

 

– Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver. Rogaland og Møre og Romsdal skal altså fortsette alene, mens man får en gigantregion i Viken – til overmål uten Oslo, sier hun.

Senere innstilling

Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.

– Men regionkartet er vi nå enige om. Siden dette vil bli omtalt i kommuneproposisjonen 11. mai, valgte vi å gå ut med denne enigheten nå, sier Njåstad til NTB.

Det var nettstedet High North News som først omtalte avtalen onsdag. Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil for øvrig ikke få konsekvenser for Finnmarksloven som gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser eller tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Ap nekter

Men det nye regionkartet blir forkastet dersom Ap vinner valget.

 

– Det er riktig. Dette regionkartet blir ikke realisert dersom vi vinner valget, sier Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen til NTB.

Hun mener forslaget om å slå sammen Troms og Finnmark er virkelighetsfjernt og udemokratisk.

– Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark. Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, sier hun.

De to mulige regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier bestemt nei til tvangssammenslåing av regioner. De mener det bare er i Agder og Trøndelag hvor det ikke er tvil om frivilligheten.

– Arbeiderpartiet kommer ikke til å gjennomføre tvangssammenslåing dersom vi kommer i regjering til høsten, gjentar Pedersen.

(ANB-NTB)

Fakta om regionreformen

  • De fire samarbeidspartiene er enige om å erstatte de eksisterende fylkene med elleve nye regioner:
  • Telemark og Vestfold går sammen i én region.
  • Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.
  • Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.
  • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir ett Trøndelag.
  • Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.
  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.
  • Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag.
  • De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som i dag.
  • Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018. De øvrige endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020.