– Nærbutikken er både navet og samlingspunktet i bygda. Jeg har selv besøkt mange og sett hva de betyr for lokalsamfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det er et mål for regjeringen å opprettholde gode grunnleggende tjenester i hele landet, legger han til.

Merkur-programmet

Den nye støtten på inntil 100.000 kroner, som trer i kraft fra nyttår, skal bidra til å utvikle de aller minste butikkene med under tre millioner kroner i omsetning.

Forutsetningen er at butikken har viktige servicefunksjoner i lokalsamfunnet, som post, bank, apotek, tipping, kafé, turistinformasjon eller kommunal service. 

For å komme med i ordningen må butikkene oppfylle nærmere definerte krav knyttet til vareutvalg, omsetning, geografisk plassering og avstand til neste butikk.

Det er om lag 50 butikker som omfattes av dette.

 

Merkur-programmet, som fordeler totalt 40 millioner kroner i året til et nettverk av mindre nærbutikker, er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk. Det ble etablert i 1995, som en videreføring av tidligere støtteordninger for dagligvarehandel i utkantstrøk.

Nærbutikken er både navet og samlingspunktet i bygda. Jeg har selv besøkt mange og sett hva den betyr for lokalsamfunnet.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

 

– De fleste butikker av denne størrelsen har et stort innslag av samfunnsengasjement og dugnadsånd, både med butikkdrivere og lokalbefolkningen. Jeg er imponert over innsatsen som mange legger for dagen for å bygge lokalsamfunnene sine. Det er positivt at vi kan være med og støtte opp om lokalt engasjement gjennom denne nye ordningen, sier Sanner.

Viktig tjeneste

Støtten skal bidra til å opprettholde butikken, og gi forbruksvarer og verksteder tjenester som befolkningen har behov for. 

– Det er et mål for regjeringen å opprettholde gode grunnleggende tjenester i hele landet. En god dagligvarebutikk er en viktig tjeneste, mener Sanner.

Statistikk fra Institutt for bransjeanalyse viser at de minste butikkene har store utfordringer knyttet til lønnsomhet. (ANB)